^Вгору

Центр педагогічних та психологічних досліджень є функціональним структурним підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету, що входить до системи забезпечення якості освітньої діяльності КНТЕУ, та здійснює: дослідження якості та діагностику ефективності освітнього процесу, виявлення його проблемних зон, у тому числі щодо навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення, якості викладання навчальних дисциплін, ступеня впровадження інноваційних технологій навчання; організаційно-методичну діяльність; психолого-педагогічну просвіту; проведення психологічної діагностики, індивідуальне консультування.

Метою діяльності Центру є:
-    моніторинг якості викладання навчальних дисциплін, якості освітнього процесу;
-    виявлення професійних інтересів, ціннісних орієнтацій та пріоритетів молоді,  розвиток їх творчих, інтелектуальних здібностей та навичок, надання психологічної консультативної підтримки в усвідомленому виборі майбутньої професійної діяльності.

Історія Центру починається зі створення Інституту молоді «Інтелект»  Постановою Вченої Ради університету №2 від 27 листопада 2003 р., наказом ректора КНТЕУ від 30 грудня 2003 року № 3418, де структурним підрозділом Інституту стає лабораторія профдіагностики.

Протягом 2003 – 2011 років існує лабораторія профдіагностики, як підрозділ Інституту молоді «Інтелект».
 
2011–2012 н.р. – лабораторія профдіагностики стає самостійним структурним підрозділом КНТЕУ, відповідно до наказу № 3946 від 29.11.2011 р. «Про припинення діяльності Інституту молоді «Інтелект» як структурного підрозділу КНТЕУ» та на виконання постанови Вченої Ради від 31 жовтня 2011 року. 
 
2012 року – лабораторія профдіагностики перейменовується в «Центр профдіагностики» відповідно до наказу № 1600 від 28.05.2012 «Про перейменування Лабораторії профдіагностики» з 01 липня 2012, з метою вдосконалення структури університету та залишається самостійним структурним підрозділом КНТЕУ.
 
2012 року – Центр профдіагностики перейменовується в «Центр психологічного забезпечення професійної діяльності кафедри психології» відповідно до наказу № 2274 від 30.08.2012 «Про перейменування Центру профдіагностики» з 01 вересня 2012 і стає частиною кафедри психології. 
 
Протягом 2012 – 2015 року діє як Центр психологічного забезпечення професійної діяльності кафедри психології. 
 
2015 року Центр психологічного забезпечення професійної діяльності кафедри психології відповідно до постанови Вченої Ради КНТЕУ від 26 листопада 2015 року перейменовується в «Центр педагогічних та психологічних досліджень» і стає самостійним структурним підрозділом КНТЕУ. 
 
30 грудня 2018 року Центру виповнилось 15 років від дня заснування. 
 
За роки функціонування, Центром було проведено 75 соціологічних досліджень, опитано 135,9 тис. респондентів, з них: 6,6 тис. вступників, 122,2 тис. студентів, та 5,7 тис. викладачів, 0,5 тис. випускників, 0,9 тис. роботодавців.
 
Надано послуг з тестування 4728 вступникам.
 
1861 студент пройшов соціально-психологічні тренінги та отримав відповідний сертифікат.
 
У 2013 році Центром засновано студентський психологічний клуб «SAPGEN».
 
У 2017 році Центром засновано психологічний факультатив «PSYchea».
 
Пріоритетними напрямами розвитку Центру залишаються:
1. Постійний моніторинг думок вступників, студентів, викладачів, випускників, роботодавців щодо якості підготовки фахівців у КНТЕУ шляхом соціологічних досліджень відповідно до умов функціонування системи управління якістю (СУЯ).
2. Формування soft skills студентів за допомогою соціально-психологічних тренінгів, майстер-класів, психологічного клубу та факультативу відповідно до Стратегії розвитку КНТЕУ на період до 2030 року. 
3. Професійна діагностика вступників щодо усвідомленого вибору професії під час Днів відкритих дверей, Днів гостинності та за індивідуальним запитом. 
4. Надання індивідуальних консультацій з професійних та особистих питань учасникам освітнього процесу КНТЕУ.