^Вгору

1. Консультації з елементами тестування

1.1. Психологічне комп’ютерне тестування «Вибір успішної професії», полегшить вибір майбутнього фаху.

1.2. Комп'ютерне тестування вступників за програмою «Три компетентності» що надає змогу діагностувати найбільш розвинену компетентність та наявність здібностей для роботи за спеціальністю.

1.3. Надання консультацій студентам, вступникам та їх батькам.

 

2. Соціально-психологічні тренінги для студентів

Основна мета тренінгів - формування soft skills студента, а саме:
- лідерські якості (впевненість у собі, готовність до ризику, прийняття рішень, здатність організувати активність інших);
- здатність вибудовувати довгострокові соціальні зв'язки;
- мислиннєві навички (логічне мислення, критичне мислення);
- орієнтація на результат та якість;
- прагнення до постійного професійного розвитку, готовність і здатність до подальшого навчання;
- здатність швидко адаптуватися до змін;
- здатність сприймати та аналізувати нову інформацію, розвивати новітні ідеї;
- ерудованість, загальна культура.


Після закінчення програми тренінгу - учасники отримають відповідні сертифікати.

Центр на 2020−2021 н. р. пропонує на вибір 3 соціально-психологічних тренінги:
- Школа лідера;
- Практикум з гештальт-терапії;
- Таємниці успішних взаємовідносин.

 

3. Соціологічні дослідження

Основна мета соціологічних досліджень – з’ясування думок вступників, студентів, викладачів, випускників, роботодавців щодо якості підготовки фахівців у КНТЕУ.

Основні опитування Центру на 2020−2021 н.р.:
- Якість викладання навчальних дисциплін у КНТЕУ;
- Якість вищої освіти у КНТЕУ (студенти);
- Якість вищої освіти у КНТЕУ (викладачі).
 

4. Студентський психологічний клуб «SAPGEN»

 

Мета діяльності клубу – передавати практичний досвід учасникам та надавати психологічну підтримку методами групової взаємодії.

 

5. Факультатив практичної психології «PSYchea»

Мета факультативу – поглиблення практичних психологічних знань, умінь та навичок студентів та викладачів, які необхідні у повсякденному сучасному житті.