^Вгору

1. Соціологічні дослідження

Основна мета соціологічних досліджень – з’ясування думок вступників, студентів, викладачів, випускників, роботодавців щодо якості підготовки фахівців в університеті.

Основні соціологічні дослідження Центру на 2022−2023 н.р.:
- Якість викладання навчальних дисциплін у ДТЕУ; 
- Задоволеність освітнім процесом у ДТЕУ (студенти, науково-педагогічні працівники);

Інформація про проведені соціологічні дослідження за 2021–2022

Положення про опитування студентів «Якість викладання навчальних дисциплін у ДТЕУ»

 

2. Психологічне комп’ютерне тестування «Вибір успішної професії», полегшить вибір майбутнього профільного спрямування.

За результатами комп’ютерного тестування надається консультація психолога.

 

3. Соціально-психологічні тренінги для студентів

Основна мета тренінгів - формування soft skills студента, а саме:
- лідерські якості (впевненість у собі, готовність до ризику, прийняття рішень, здатність організувати активність інших);
- здатність вибудовувати довгострокові соціальні зв'язки;
- мислиннєві навички (логічне мислення, критичне мислення);
- орієнтація на результат та якість;
- прагнення до постійного професійного розвитку, готовність і здатність до подальшого навчання;
- здатність швидко адаптуватися до змін;
- здатність сприймати та аналізувати нову інформацію, розвивати новітні ідеї;
- ерудованість, загальна культура.

Після закінчення програми тренінгу - учасники отримають відповідні сертифікати.