^Вгору

Лідерство – дуже важливе питання сьогодення, адже лідери є рушійною силою в бізнесі, політиці і в суспільному житті. Психологи зазначають, що лідерство тією чи іншою мірою притаманне кожному. Просто треба його відшукати і розвинути. І щоб стати лідером, потрібно виховувати себе відповідно.

Тренінг «Школа лідера» спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення лідерських здібностей студентів, які є офіційними і неофіційними лідерами академічних груп та окремих мікрогруп. Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню у своїх колективах. Формування успішних лідерів передбачає перенесення здобутих знань і навичок у середовище ровесників, що забезпечує більшу результативність виховної роботи в університеті.

Мета тренінгу: вдосконалення лідерських здібностей студентів для кращого функціонування студентського колективу університету.

Завдання тренінгу: поглиблення знань студентів про самих себе, свої психологічні особливості, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості, набуття навичок адекватної поведінки у певних соціальних ситуаціях; відпрацювання організаторських та комунікативних здібностей, що характеризують особу лідера групи; формування стратегії дій лідерів з перенесення здобутих знань і навичок на весь студентський колектив.

Протягом тренінгу учасники отримають можливість удосконалити:
- лідерські навички відстоювати свою позицію;
- майстерність планування;
- мистецтво працювати самостійно та в команді, взаємодіяти, як єдине ціле;
- організаторські уміння;
- вміння оцінювати та використовувати власний потенціал і потенціал команди.

Під час тренінгу створюються умови, в яких учасники зможуть:
- виявити особливості поведінки лідера;
- працювати над використанням своїх лідерських якостей;
- дізнатися про свою роль у команді, ефективну взаємодію з іншими членами;
- дізнатися про свої сильні та слабкі сторони, щоб використовувати їх під час вирішення різних ситуацій;
- випробувати різноманітна стратегії поведінки та зрозуміти свій  власний стиль роботи;
- усвідомити свої приховані можливості та власний потенціал;
- стати лідером, який надихає інших до дій завдяки власному прикладу;
- працювати над своєю унікальністю.


Заняття та консультації проводить практичний психолог Відділу інформаційного забезпечення та навчально-виховної роботи КНТЕУ Кущенко Олена Миколаївна.

Вартість курсу –  500 грн. Завантажити заяву та квитанцію на оплату тренінгу.

Програма тренінгу розрахована на 24 години, заняття проходять у зручний для Вас час.

Після закінчення програми тренінгу - учасники отримають відповідні сертифікати.